Ngân hàng CSXH huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 536 tỷ đồng

09:33 17/03/2023

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong 2 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện giải ngân đối với 9 chương trình tín dụng chính sách; doanh số cho vay đạt gần 21,3 tỷ đồng, cho 510 lượt khách hàng được vay vốn.

Tín dụng chính sách xã hội giúp người nghèo trên địa bàn huyện Lạc Sơn có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo
Tín dụng chính sách xã hội giúp người nghèo trên địa bàn huyện Lạc Sơn có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Với kết quả đó, đến nay tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Lạc Sơn đạt 536,2 tỷ đồng/18.184 khách hàng còn dư nợ.

Trong số các chương trình tín dụng, cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất, với 156,2 tỷ đồng/4.740 khách hàng còn dư nợ; tiếp đến là cho vay hộ cận nghèo (148,4 tỷ đồng), hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn (80,2 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (41,2 tỷ đồng), hộ mới thoát nghèo (37,8 tỷ đồng), giải quyết việc làm (gần 32 tỷ đồng). 

Nhờ vay vốn chính sách, trong 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã có 85 lao động được tạo việc làm, 3 học sinh, sinh viên được vay vốn, 2 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động, 147 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng.

Đức Phượng – VPĐĐ Hòa Bình