#thao túng

 • Thế khó trong ngăn chặn sở hữu chéo, thao túng ngân hàng

  Thế khó trong ngăn chặn sở hữu chéo, thao túng ngân hàng

  18:13 29/11
 • Bẫy “bơm xả” chứng khoán: Nhận diện công thức làm giá của "cá mập"

  Bẫy “bơm xả” chứng khoán: Nhận diện công thức làm giá của "cá mập"

  16:34 04/05
 • Mạnh tay" trước tình trạng thao túng và làm giá cổ phiếu

  Mạnh tay" trước tình trạng thao túng và làm giá cổ phiếu

  11:38 01/11