#sáp nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần biết: Những kiến thức cơ bản về "sáp nhập doanh nghiệp"

Doanh nghiệp cần biết: Những kiến thức cơ bản về "sáp nhập doanh nghiệp"

Sáp nhập doanh nghiệp được hiểu như thế nào? Làm thế nào để sáp nhập doanh nghiệp mà không vi phạm Luật Cạnh tranh? Đối với các chủ doanh nghiệp thì thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp...

Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động M&A toàn cầu tăng trưởng kỷ lục nhờ sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và một số quốc gia khu vực Tây Âu, đạt tổng giá trị khoảng 2.600 tỷ USD so với giá trị trung bình 926 tỷ USD cùng kỳ trong giai đoạn 2015 – 2019. Công nghệ được coi là lĩnh vực nổi bật với các thương vụ M&A lớn trong thời gian qua vẫn tiếp tục dẫn đầu về giá trị M&A, đạt khoảng 1.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021.