#phân bón

Điều chỉnh thuế GTGT tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón

Điều chỉnh thuế GTGT tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón

Đối với một đất nước mà tỷ lệ người dân tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đến gần 60%, thì phân bón, giá phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người nông dân. Việc tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh luật pháp tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón là giải pháp cấp bách mà các cơ quan Nhà nước cần sớm thực hiện.

Doanh nghiệp oằn mình vì quản lý phân bón

Doanh nghiệp oằn mình vì quản lý phân bón

Bản dự thảo nghị định mới về quản lý phân bón đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ giới doanh nghiệp khi thủ tục vẫn còn rườm rà so với quy định hiện hành.

Kịch bản nào khi 2 gã “khổng lồ” phân đạm về một nhà?

Kịch bản nào khi 2 gã “khổng lồ” phân đạm về một nhà?

Trong đề án tái cơ cấu toàn diện giai đoạn 2017-2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết đang xây dựng phương án tối ưu nhất trong đó bao gồm cả việc hợp nhất 2 gã “khổng lồ” ngành phân bón là Đạm Phú Mỹ (DPM) và Đạm Cà Mau (DCM) để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Áp thuế tự vệ tạm thời với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Áp thuế tự vệ tạm thời với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

​ Sau hơn 4 tháng điều tra, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP.