#cổ phần

Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần, do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Còn 89 doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa

Còn 89 doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa

Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, từ đầu năm đến nay, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định.

Doanh nghiệp nhà nước "chậm" cổ phần hóa vì không "dám làm, dám chịu" trách nhiệm

Doanh nghiệp nhà nước "chậm" cổ phần hóa vì không "dám làm, dám chịu" trách nhiệm

Bộ Tài chính cho biết, một trong những nguyên nhân khiến thoái vốn chậm bởi ở các doanh nghiệp nhà nước còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, viện dẫn vào các khó khăn vướng mắc để chậm hoặc không thực hiện gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn.