#xây dựng trái phép

  • Sóc Sơn (Hà Nội): Được thuê 3.600m2 đất, xây dựng 15 công trình trái phép?

    Sóc Sơn (Hà Nội): Được thuê 3.600m2 đất, xây dựng 15 công trình trái phép?

    00:00 12/10