#ngân sách

 • Lĩnh vực giao thông chiếm 52.3% tổng số vốn kế hoạch 5 năm tới

  Lĩnh vực giao thông chiếm 52.3% tổng số vốn kế hoạch 5 năm tới

  16:15 19/07
 • Thu ngân sách tăng nhưng không đảm bảo

  Thu ngân sách tăng nhưng không đảm bảo

  16:20 17/06
 • Công bố Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020

  Công bố Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020

  14:51 17/06
 • Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 0.6%

  Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 0.6%

  15:49 09/03
 • Ì ạch giải ngân dù tiền có sẵn

  Ì ạch giải ngân dù tiền có sẵn

  08:37 26/08
 • Nợ công vẫn tăng, vay để trả nợ gốc tăng nhanh

  Nợ công vẫn tăng, vay để trả nợ gốc tăng nhanh

  09:56 23/10
 • Đã chi 59,5 nghìn tỷ đồng tiền ngân sách để trả nợ lãi

  Đã chi 59,5 nghìn tỷ đồng tiền ngân sách để trả nợ lãi

  23:10 10/08
 • SeABank mở rộng phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước

  SeABank mở rộng phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước

  14:52 03/03
 • Hà Nội: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 là hơn 311.650 tỷ đồng

  Hà Nội: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 là hơn 311.650 tỷ đồng

  23:55 08/12
 • Hòa Bình: Tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

  Hòa Bình: Tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

  17:09 03/12
 • Đề xuất một số cơ chế đặc thù đối với TP Đà Nẵng

  Đề xuất một số cơ chế đặc thù đối với TP Đà Nẵng

  09:50 16/08