#nguồn nước

Phú Quốc tìm giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trên đảo

Phú Quốc tìm giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trên đảo

Ngày 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ngân hàng thế thới (WB) và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (Aus AID) tổ chức Hội thảo trực tuyến về thúc đẩy quản lý nước bền vững tại Phú Quốc.

Phú Quốc: Thúc đẩy quản lý nguồn nước bền vững

Phú Quốc: Thúc đẩy quản lý nguồn nước bền vững

Vừa qua, UBND thành phố Phú Quốc phối hợp cùng với Ngân hàng thế thới (WB) và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (Aus AID) tổ chức Hội thảo trực tuyến về thúc đẩy quản lý nước bền vững tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.