#Nông nghiệp

Doanh nhân hiến kế giải pháp tạo doanh nghiệp dẫn dắt thị trường nông nghiệp

Doanh nhân hiến kế giải pháp tạo doanh nghiệp dẫn dắt thị trường nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam từ xưa đã có khuynh hướng quy thành quả mọi thứ ra thóc. Chẳng hạn như trồng một hecta lúa, nuôi một con heo, thu hoạch 10 gốc cà phê... đều quy ra bao nhiêu tạ thóc.

Xuất khẩu ngành nông nghiệp đạt gần 33 tỷ USD

Xuất khẩu ngành nông nghiệp đạt gần 33 tỷ USD

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 10/2018 đạt 3,36 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành 10 tháng lên 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản tăng 2,3%; thuỷ sản tăng 6,2%; lâm sản tăng 16,3%

Nông nghiệp tại Nhật Bản: sạch và an toàn

Nông nghiệp tại Nhật Bản: sạch và an toàn

Nông nghiệp tại Nhật Bản: sạch và an toàn