#BS Nguyễn Thế Dũng

Hệ sinh thái y tế số sẽ trở thành giải pháp mới cho bối cảnh kinh tế và xã hội Việt Nam

Hệ sinh thái y tế số sẽ trở thành giải pháp mới cho bối cảnh kinh tế và xã hội Việt Nam

Thành lập CLB Y tế số là sáng kiến của SIHUB và eDoctor giải pháp mới cho y tế. Việc thành lập CLB Y tế số sẽ giúp hòan thiện hệ thống dữ liệu để đưa các mô hình chăm sóc sức khỏe đến được mọi ngóc ngách mang yếu tố cần thiết giúp bác sĩ sàng lọc bệnh nhân, đây cũng là yếu tố sống còn với bệnh nhân và cần gấp rút triển khai dành cho ngành Y tế. CLB đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các đơn vị và tổ chức là thành viên sáng lập CLB bao gồm Pharmacity, GlobalCare, TMA Innovation và Doctor Coffee.