#luật đầu tư

Điều kiện kinh doanh bất động sản được nới lỏng từ ngày 01/01/2021

Điều kiện kinh doanh bất động sản được nới lỏng từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật có nhiều điểm mới, một trong số đó là việc sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất sản 2014 theo hướng nới lỏng...

Tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Chính phủ đã thống nhất chủ trương tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) do nội dung sửa đổi nhiều, quy mô lớn, cần xác định rõ phạm vi sửa đổi và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.

Vì sao cần sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chỉ sau hơn 2 năm thi hành?

Vì sao cần sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chỉ sau hơn 2 năm thi hành?

Theo so sánh của Ngân hàng Thế giới năm 2019, Việt Nam được xếp hạng thứ 106 trên 190 quốc gia và nền kinh tế về năng lực cạnh tranh xét trên chỉ số thủ tục đăng ký doanh nghiệp.