#luật đầu tư

Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế gì cho Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế gì cho Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi?

Với việc ban hành và có hiệu lực vào đầu năm 2021, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 đã tạo ra bước ngoặt mới cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, để áp dụng các điều luật sao cho hiệu quả và an toàn, DN cần được hướng dẫn và lưu ý một cách kỹ lưỡng về các điều khoản, hệ quả pháp lý và các rủi ro có thể phát sinh.

Điều kiện kinh doanh bất động sản được nới lỏng từ ngày 01/01/2021

Điều kiện kinh doanh bất động sản được nới lỏng từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật có nhiều điểm mới, một trong số đó là việc sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất sản 2014 theo hướng nới lỏng...

Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh: Sóng cải cách mới

Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh: Sóng cải cách mới

Những kết quả đầu tiên của các Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đang cho chỉ dấu về một đợt cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh sâu rộng.

Tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Chính phủ đã thống nhất chủ trương tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) do nội dung sửa đổi nhiều, quy mô lớn, cần xác định rõ phạm vi sửa đổi và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.

Sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư: Mọi thay đổi phải tính tới quyền lợi của tất cả doanh nghiệp

Sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư: Mọi thay đổi phải tính tới quyền lợi của tất cả doanh nghiệp

Giới kinh doanh kỳ vọng những vướng mắc lâu nay trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến Luật Doanh nghiệp sẽ được giải quyết dứt điểm. Quan trọng hơn, các thay đổi này phải đến được mọi doanh nghiệp đang hoạt động, dù trong lĩnh vực nào.

Vì sao cần sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chỉ sau hơn 2 năm thi hành?

Vì sao cần sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chỉ sau hơn 2 năm thi hành?

Theo so sánh của Ngân hàng Thế giới năm 2019, Việt Nam được xếp hạng thứ 106 trên 190 quốc gia và nền kinh tế về năng lực cạnh tranh xét trên chỉ số thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.