#Tổng thống Julius Maada Bio

Tổng thống Sierra Leone đánh giá cao việc Việt Nam chọn ngành IT là “cánh chim đầu đàn” để phát triển đất nước

Tổng thống Sierra Leone đánh giá cao việc Việt Nam chọn ngành IT là “cánh chim đầu đàn” để phát triển đất nước

Trong chuyến thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng thống Julius Maada Bio, ông đã đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam chọn công nghệ thông tin là “cánh chim đầu đàn” để phát triển đất nước. Đặc biệt, là việc xây dựng, hình thành và phát triển các khu Công nghệ cao ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, khẳng định đây là điều mà Sierra Leone sẽ học tập.