#ưu tiên

Ưu tiên thông quan nhanh các mặt hàng hoa quả không bảo quản lạnh qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Ưu tiên thông quan nhanh các mặt hàng hoa quả không bảo quản lạnh qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Để kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ông Hồ Tiến Thiệu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ưu tiên thông quan nhanh các mặt hàng hoa quả không bảo quản lạnh.

Đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp ưu tiên từ 3 lên 5 năm

Đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp ưu tiên từ 3 lên 5 năm

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, một trong những đề xuất của Tổng cục Hải quan chính là kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp từ 3 năm lên 5 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nghệ An yêu cầu tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa

Nghệ An yêu cầu tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa

Trong Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá sản phẩm, hàng hóa.