#hỗ trợ vốn

Doanh nghiệp cần được… “bơm oxy”

Doanh nghiệp cần được… “bơm oxy”

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, cần gói hỗ trợ vốn như bơm oxy cho doanh nghiệp. Gói hỗ trợ này có thể lấy từ nhiều nguồn vốn…

Bài toán hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp SME

Bài toán hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp SME

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) với tiềm lực tài chính nhỏ dẫn đến sức chống chọi yếu và khả năng ứng phó với biến động của nền kinh tế nhiều hạn chế, trong khi rủi ro tiềm ẩn lớn với triển vọng kinh doanh thiếu chắc chắn, nên không đủ lợi thế cạnh tranh khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Liệu có giải pháp nào cho vấn đề này?