#Hồ Đình Thịnh

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 7: Phát hiện tài liệu giả mạo của Công ty Tây Hồ trong hồ sơ lưu tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 7: Phát hiện tài liệu giả mạo của Công ty Tây Hồ trong hồ sơ lưu tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 của Công ty Tây Hồ, có tên ông Phan Quốc Thắng là Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp chóng vánh, bỏ qua tố cáo và đề nghị về việc hồ sơ không hợp lệ. Mới đây, đã phát hiện hồ sơ xin cấp GCN ĐKDN lần này lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có tài liệu giả mạo, gây sốc cho người trong cuộc.

Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ không còn hiệu lực

Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ không còn hiệu lực

Ngày 20/1/2022, Phòng Đăng kí kinh doanh- Sở KHĐT Hà Nội ra Thông báo số 08/TB-ĐKKD về việc Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (ĐKDN) của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (sau đây viết tắt là Công ty Tây Hồ) không còn hiệu lực.