#tài liệu giả mạo

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 7: Phát hiện tài liệu giả mạo của Công ty Tây Hồ trong hồ sơ lưu tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 7: Phát hiện tài liệu giả mạo của Công ty Tây Hồ trong hồ sơ lưu tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 của Công ty Tây Hồ, có tên ông Phan Quốc Thắng là Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp chóng vánh, bỏ qua tố cáo và đề nghị về việc hồ sơ không hợp lệ. Mới đây, đã phát hiện hồ sơ xin cấp GCN ĐKDN lần này lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có tài liệu giả mạo, gây sốc cho người trong cuộc.