#thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine