#khả năng lãnh đạo

Ba chiến lược giúp hạn chế sai lệch khi đánh giá khả năng lãnh đạo

Ba chiến lược giúp hạn chế sai lệch khi đánh giá khả năng lãnh đạo

Ngày nay, khảo sát là một công cụ phổ biến nhằm đo lường tiềm năng lãnh đạo, trong đó giúp người đúng đầu có cái nhìn tổng quan và quyết định liệu một nhân viên đã đủ điều kiện thăng tiến hay chưa. Tuy nhiên, các đáng giá theo phương pháp truyền thông không còn được ưa chuộng do dựa chủ yếu vào các ý kiến chủ quan. Vì vậy, khảo sát hiện được thực hiện dưới sự giám sát và tham gia của ba bên gồm lãnh đạo, nhân viên và một chuyên gia hoặc tổ chức đánh giá bên ngoài.