#doanh nghiệp AI

Quản lý các công cụ ra quyết định bằng AI

Quản lý các công cụ ra quyết định bằng AI

Số hóa cho phép doanh nghiệp hoạt động ở cấp độ nguyên tử và đưa ra hàng triệu quyết định mỗi ngày về khách hàng, sản phẩm, nhà cung cấp, tài sản hoặc giao dịch. Giới chuyên môn gọi những hành vi được hỗ trợ bởi AI là “những quyết định vi mô” (mượn từ “Hệ thống thông minh” của Taylor và Raden). Bài viết này sẽ đề xuất một khuôn khổ cho những quyết định dựa trên AI và cách xác định mô hình quản lý tối ưu.