#cổ phiếu NBB

Giá cổ phiếu NBB cao kỷ lục, Kỹ thuật TP HCM CII muốn bán bớt cổ phiếu

Giá cổ phiếu NBB cao kỷ lục, Kỹ thuật TP HCM CII muốn bán bớt cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét điều chỉnh về tỷ lệ tối thiểu của CII tại NBB trước ngày 31/12/2021.

Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB

Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB

Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đăng ký bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB, muốn hạ tiếp tỷ trọng sở hữu tại Năm Bảy Bảy về còn 51,14% và để cân đối tài chính.

Hạ tầng Kỹ thuật CII hạ sở hữu tại Đầu tư Năm Bảy Bảy xuống mức 65%

Hạ tầng Kỹ thuật CII hạ sở hữu tại Đầu tư Năm Bảy Bảy xuống mức 65%

Qua 3 đợt giao dịch bắt đầu tử tháng 13/10 đến nay, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh CII đã hạ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy từ mức 92,7% xuống còn 65,2%.