# lợi ích nhóm, gây thất thoát, lãng phí

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo, doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc thị trường, không để xảy ra hiện tượng lợi ích nhóm, gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn lỗ hổng, tình trạng “sân trước, sân sau”, cố tình làm trái các quy định của pháp luật nhằm trục lợi. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ thực hiện loạt bài chuyên đề về thực trạng này...