#báo bình thuận

Báo Bình Thuận kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Báo Bình Thuận kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trải qua muôn vàn gian khó, song hành cùng với chặng đường đi lên của quê hương, Báo Bình Thuận đã từng bước trưởng thành, để lại những dấu ấn đáng nhớ. Cho đến hôm nay, Báo Bình Thuận đã trải qua 45 năm hình thành và phát triển với nhiều thế hệ đã qua, Báo Bình Thuận vẫn vững vàng đi lên cùng với sự phát triển của quê hương và con người Bình Thuận.