#người nước ngoài

  • Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác mới

    Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác mới

    17:02 03/11
  • Long Biên, Hà Nội – Điểm đến an cư của người nước ngoài tại Việt Nam

    Long Biên, Hà Nội – Điểm đến an cư của người nước ngoài tại Việt Nam

    19:51 12/10