#Nguyễn Thanh Long

Tri ân tới các nhân viên y tế và gia đình

Tri ân tới các nhân viên y tế và gia đình

Trao đổi với báo chí trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao nỗ lực của toàn bộ hệ thống y tế trong 2 năm chống dịch COVID-19 vừa qua, đặc biệt là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bộ trưởng cho biết, Bộ đang nỗ lực và khẩn trương trình Chính phủ nghị định liên quan đến vấn đề tăng phụ cấp ngành đối với những đối tượng này.

Bộ Y tế điều chỉnh toàn bộ chiến lược ứng phó dịch Covid-19

Bộ Y tế điều chỉnh toàn bộ chiến lược ứng phó dịch Covid-19

Dự thảo Hướng dẫn tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” dự kiến sắp được ban hành đề cập đến 3 chỉ số bắt buộc và 4 cấp độ dịch, tương ứng là các biện pháp thích ứng an toàn.