#nữ donah nhân

Xúc tiến thương mai trực tuyến – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt bão Covid

Xúc tiến thương mai trực tuyến – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt bão Covid

Trong bối cảnh hiện nay, khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát ở nhiều khu công nghiệp trên cả nước, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn do Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã phá sản và nguy cơ phá sản rất lớn. Trong khi chờ chính sách hỗ trợ, trong thời gian qua Hiệp hội Nữ doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã chủ động tạo nên các kênh xúc tiến thương mại để tạo thêm nền tảng kết nối giao thương cho các hội viên, phần nào duy trì được sản xuất, kinh doanh trong đại dịch.