#hạn chế di chuyển

Tại sao những hạn chế di chuyển làm xói mòn tinh thần của Hồng Kông?

Tại sao những hạn chế di chuyển làm xói mòn tinh thần của Hồng Kông?

Những hình ảnh, ca từ ca ngợi về một “thành phố quốc tế của châu Á”, “tự do”, “Đông-Tây hội ngộ” mà Hồng Kông xây dựng bấy lâu nay dường như đang bị che khuất bởi bức tường lớn mang tên “hạn chế do đại địch”.

Thượng Hải đặt mục tiêu quay trở lại cuộc sống bình thường vào ngày 1 tháng 6

Thượng Hải đặt mục tiêu quay trở lại cuộc sống bình thường vào ngày 1 tháng 6

Việc Thượng Hải phong tỏa hoàn toàn và các lệnh hạn chế đối với hàng trăm triệu người tiêu dùng và công nhân ở hàng chục thành phố khác đã làm ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và việc làm, làm tăng thêm lo ngại nền kinh tế có thể suy giảm trong quý II.