#sản xuất kinh doanh

Hơn 55% các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông báo thua lỗ

Hơn 55% các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông báo thua lỗ

Báo cáo Kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng cho thấy bức tranh trái ngược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp này.

Sáu tháng, cả nước có thêm gần 13 nghìn doanh nghiệp

Sáu tháng, cả nước có thêm gần 13 nghìn doanh nghiệp

Ngày 27-6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo quý II-2019 thông báo tình hình hoạt động cũng như một số vấn đề liên quan. Sáu tháng qua, cả nước có thêm 12.960 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn hơn 190.000 tỷ đồng.