#hoàn thuế GTGT

  • Những trường hợp được hoàn thuế, không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

    Những trường hợp được hoàn thuế, không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

    10:26 23/08
  • Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế GTGT dự án BOT

    Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế GTGT dự án BOT

    09:56 12/08