#Công nghiệp Tân Tạo

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhắc nhở Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời đề nghị công ty rà soát và thực hiện công bố thông tin.

Lãi ròng của Công nghiệp Tân Tạo còn 75 tỷ đồng sau soát xét

Lãi ròng của Công nghiệp Tân Tạo còn 75 tỷ đồng sau soát xét

BCTC sau soát xét của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận lãi ròng giảm 21% so với báo cáo tự lập, còn gần 75 tỷ đồng từ mức 95 tỷ đồng.

Lãi ròng quý II của Công nghiệp Tân Tạo giảm 21% so với cùng kỳ 2020

Lãi ròng quý II của Công nghiệp Tân Tạo giảm 21% so với cùng kỳ 2020

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 20%. Trong khi đó, lãi ròng xấp xỉ 95 tỷ đồng, tăng 29%.

Đại học Tân Tạo tiếp tục mua vào cổ phiếu của Công nghiệp Tân Tạo

Đại học Tân Tạo tiếp tục mua vào cổ phiếu của Công nghiệp Tân Tạo

Tổng cộng, Đại học Tân Tạo đã gom trên 40 triệu cp ITA của Công nghiệp Tân Tạo từ cuối tháng 9/2021 đến nay, nâng sở hữu lên mức 13,41%.

Đại học Tân Tạo tiếp tục nâng sở hữu tại Công nghiệp Tân Tạo

Đại học Tân Tạo tiếp tục nâng sở hữu tại Công nghiệp Tân Tạo

Dự kiến sau giao dịch, Đại học Tân Tạo sẽ nâng sở hữu tại Công nghiệp Tân Tạo từ 10,05% (94,32 triệu cp) lên mức 11,12%, tương đương gần 104,32 triệu cp.