#lệ phí

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng là bao nhiêu?

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng là bao nhiêu?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Dự thảo mới của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giảm 30 đến 50% nhiều loại phí, lệ phí

Dự thảo mới của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giảm 30 đến 50% nhiều loại phí, lệ phí

Nhằm tiếp nối Thông tư 112/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Điều chỉnh mức thu loạt loại phí, lệ phí

Điều chỉnh mức thu loạt loại phí, lệ phí

Các khoản lệ phí này được giảm từ 10 - 50% so với quy trước đó, áp dụng đến hết ngày 30/6/2022. Sang đến ngày 01/7/2022, 37 khoản phí, lệ phí này sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó.

Điểm tên những giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất

Điểm tên những giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất

Thời gian qua, nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được ban hành kịp thời đã có tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Đề xuất sửa đổi mức lệ phí trước bạ của tàu thủy, du thuyền, tàu bay

Đề xuất sửa đổi mức lệ phí trước bạ của tàu thủy, du thuyền, tàu bay

Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ của tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%.

Hà Tĩnh: Giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí trong hoạt động xây dựng nhằm hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hà Tĩnh: Giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí trong hoạt động xây dựng nhằm hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Xây dựng Hà Tĩnh thực hiện giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí trong cấp chứng chỉ, thẩm định xây dựng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021