#không kiểm tra xe

  • Hà Nội triển khai phân luồng từ xa, không kiểm tra xe có mã QRcode “luồng xanh”

    Hà Nội triển khai phân luồng từ xa, không kiểm tra xe có mã QRcode “luồng xanh”

    14:59 26/07