#Vietnam Airlines huy động vốn

Muốn bổ sung thanh khoản 8.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines chào bán 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Muốn bổ sung thanh khoản 8.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines chào bán 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Vietnam Airlines đã trao đổi nhận được sự đồng ý từ ANA Holdings - cổ đông đối tác đến từ Nhật Bản để chuyển nhượng lại toàn bộ quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Vietnam Airlines.

UBCKNN cho phép Vietnam Airlines huy động thêm 8.000 tỷ đồng từ cổ phiếu

UBCKNN cho phép Vietnam Airlines huy động thêm 8.000 tỷ đồng từ cổ phiếu

Với lượng tiền thu về, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines dự định dùng để trả các khoản nợ đến và quá hạn tại tổ chức tín dụng và các bên đối tác, đồng thời bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.