# biện pháp mạnh

Chính phủ cho phép các địa phương có thể áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16

Chính phủ cho phép các địa phương có thể áp dụng biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16

Chính phủ vừa quyết nghị thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đặt tại TPHCM để xử lý ngay những các vấn đề cấp bách, phát sinh trong phòng chống Covid-19, yêu cầu ban hành danh mục mua sắm tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch và cho phép các địa phương có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn so với quy định tại Chỉ thị 16.