#Đại học Hoa Sen

  • Cuộc thi I-Hotelier: Cơ hội cho những bạn trẻ đam mê ngành nhà hàng khách sạn

    Cuộc thi I-Hotelier: Cơ hội cho những bạn trẻ đam mê ngành nhà hàng khách sạn

    13:01 28/06
  • Đại học Hoa Sen bổ nhiệm PGS-TS. Võ Thị Ngọc Thuý làm Hiệu trưởng

    Đại học Hoa Sen bổ nhiệm PGS-TS. Võ Thị Ngọc Thuý làm Hiệu trưởng

    11:48 16/07