#ESG

Cách các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giúp các startup thiết lập và đáp ứng các mục tiêu ESG

Cách các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giúp các startup thiết lập và đáp ứng các mục tiêu ESG

Những thách thức phức tạp mà thế giới phải đối mặt ngày nay như biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi năng lượng và bất bình đẳng ngày càng tăng ,... đã buộc các công ty lớn phải hành động, đổi mới mô hình kinh doanh, hoặc tái thiết kế hoàn toàn các sản phẩm, dịch vụ của họ. Những hành động này rất quan trọng để đảm bảo một tương lai bền vững. Nhưng các công ty lớn không thể làm điều này một mình và các liên doanh non trẻ cũng cần phải là một phần của những giải pháp cho vấn đề này.

Grab và Gojek cam kết mục tiêu 'không phát thải carbon' trước khi niêm yết công khai

Grab và Gojek cam kết mục tiêu 'không phát thải carbon' trước khi niêm yết công khai

Các công ty khởi nghiệp công nghệ ở khu vực Đông Nam Á đã bắt đầu cam kết mục tiêu 'không phát thải carbon' trong hoạt động kinh doanh của họ.