#Cao su Đồng Phú

Cao su Đồng Phú vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Cao su Đồng Phú vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Do giá vốn ngược chiều doanh thu, lãi gộp của Công ty CP Cao su Đồng Phú tăng đến 35%, vượt hơn 433 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 28% lên gần 36%.

Cao su Đồng Phú sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông

Cao su Đồng Phú sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông

Công ty CP Cao su Đồng Phú đã thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu nâng sở hữu tại DPD từ 88,41% lên 100% vốn điều lệ.

Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lợi nhuận âm do kinh doanh dưới giá vốn

Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lợi nhuận âm do kinh doanh dưới giá vốn

Do kinh doanh dưới giá vốn, Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021.