#xây dựng pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Ngày 16/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2022.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 301/TTg-PL ngày 6/4/2022 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật thực thi CPTPP và các FTA thế hệ mới

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật thực thi CPTPP và các FTA thế hệ mới

Hiệu quả thực sự của CPTPP nói riêng và các FTA nói chung phụ thuộc một phần không nhỏ vào công tác xây dựng pháp luật thực thi. Vì vậy, những thông tin về đánh giá hiệu quả thực hiện và hàm ý chính sách có ý nghĩa cho các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý liên quan cũng như đối với doanh nghiệp.