#Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Kim Loan

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức công đoàn tham gia cùng cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn, doanh nghiệp có kế hoạch hỗ trợ để công nhân, lao động đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống.