#Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Doanh nhân Lê Viết Hải: Tôi muốn thúc đẩy tầm nhìn khát vọng về một nước Việt Nam phát triển

Doanh nhân Lê Viết Hải: Tôi muốn thúc đẩy tầm nhìn khát vọng về một nước Việt Nam phát triển

KTS Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một trong hai doanh nhân được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã đưa ra ra chương trình hành động có nội dung khá ấn tượng.