#Công ty TNHH Hoà Hiệp

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng

Dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) dài 49,3 km, với tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng. Đây là dự án được triển khai theo hình thức PPP.

Công ty TNHH Hoà Hiệp và các đối tác trúng 1 trong 4 gói thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Công ty TNHH Hoà Hiệp và các đối tác trúng 1 trong 4 gói thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Công ty TNHH Hòa Hiệp và các đối tác tiếp tục trúng 1 trong 4 gói thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu. Trước đó, Công ty này cũng đã đứng đầu liên danh trúng gói thầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt…