#thiếu hụt

  • Thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá lương thực thế giới tăng 30%

    Thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá lương thực thế giới tăng 30%

    16:17 10/11
  • Thiếu hụt nguồn cung trên nhiều mặt hàng tại Mỹ

    Thiếu hụt nguồn cung trên nhiều mặt hàng tại Mỹ

    16:01 10/05