#doanh nhân thời xưa

Chân dung Lý Long Thân “ông vua hai ngai” ở Chợ Lớn những năm trước 1975

Chân dung Lý Long Thân “ông vua hai ngai” ở Chợ Lớn những năm trước 1975

Những cái tên như Vua phế liệu và tín dụng – Lâm Huê Hồ; Vua lúa gạo Mã Hĩ – bà Lại Kim Dung (nữ hoàng gạo), Vua bột ngọt – Vị Hương Tố, Trưởng bang Triều Châu – Trần Thành, Vua dệt và sắt thép Lý Long Thân dù là tin đồn hay báo chí đều tốn ít giấy mực khi nói về những ông vua không ngai người Việt gốc Hoa trong Chợ Lớn… vào những năm trước 1975. Trong đó cái tên “Lý Long Thân” là cái tên nổi bật, được báo chí nhắc đến nhiều nhất khi nói về “ông vua hai ngai” của kinh tế miền Nam.

Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà - ông tổ nghề sơn nước của Việt Nam

Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà - ông tổ nghề sơn nước của Việt Nam

Từ một người học việc, bằng ý chí và lòng quyết tâm muốn gây dựng một sản phẩm chất lượng của người Việt, Nguyễn Sơn Hà đã trở thành ông tổ của nghề sơn Việt Nam với hãng sơn Gecko danh tiếng. Không chỉ là một doanh nhân giỏi, Nguyễn Sơn Hà còn là một người dân có lòng yêu nước sâu sắc với rất nhiều đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cũng như xã hội của dân tộc Việt Nam…