#Quỹ Cộng đồng phòng, chống thiên tai

Quảng Bình: UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của quỹ cộng đồng, chống thiên tai

Quảng Bình: UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của quỹ cộng đồng, chống thiên tai

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức làm việc với đoàn công tác của Quỹ Cộng đồng phòng, chống thiên tai do đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quỹ Cộng đồng phòng, chống thiên tai làm trưởng đoàn về công tác quản lý và phát triển rừng của địa phương. Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơ