#chia cổ tức

Nhiệt điện Phả Lại quyết chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Nhiệt điện Phả Lại quyết chi 369 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà Nhiệt điện Phả Lại thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Chia cổ tức năm 2021 15% bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Chia cổ tức năm 2021 15% bằng cổ phiếu

Ngày 28/4/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (mã cổ phiếu LPB) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Với sự đồng thuận cao của các cổ đông, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng; Phương án tăng vốn điều lệ lên 21.249 tỷ đồng; Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%...