#tái cấp vốn

Đề xuất quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng

Đề xuất quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (TCTD) thay thế Thông tư số 18/2015/TT-NHNN.

Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội: ‘Chậm ngày nào sốt ruột ngày đó’

Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội: ‘Chậm ngày nào sốt ruột ngày đó’

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành gửi văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong ngày 25-1 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.