#TNS Holdings

Dịch vụ TNS Holdings sắp huy động gần 491 tỷ đồng để trả nợ

Dịch vụ TNS Holdings sắp huy động gần 491 tỷ đồng để trả nợ

Toàn bộ số tiền huy động được Thương mại Dịch vụ TNS Holdings sẽ sử dụng cho mục đích thanh toán khoản vay với 2 Công ty là Công ty CP Năng lượng TNPOWER và Công ty CP Xây dựng Địa ốc 501.9.

TNR Holdings Việt Nam sẽ mua nốt gần 8 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam

TNR Holdings Việt Nam sẽ mua nốt gần 8 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam quyết định bán nốt gần 8 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, đơn vị thành viên thuộc tập đoàn TNG.