#đồng bằng sông Cửu Long

Công bố quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Công bố quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Bộ Chính trị đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2021.

Kiên Giang: Tăng cường ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng

Kiên Giang: Tăng cường ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng

Tỉnh Kiên Giang tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh do giảm lượng xả nước từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông.

Giá lúa gạo ngày 27/5: Duy trì sự ổn định, tìm hướng đi mới cho lúa gạo Cà Mau

Giá lúa gạo ngày 27/5: Duy trì sự ổn định, tìm hướng đi mới cho lúa gạo Cà Mau

Giá lúa gạo ngày 27/5/2022 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Cà Mau tìm hướng đi mới cho ngành sản xuất lúa gạo.