#doanh nghiệp chế xuất

Kịp thời đồng hành với doanh nghiệp chế xuất

Kịp thời đồng hành với doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, như với doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát thì chủ động làm việc tại trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá, dự kiến thời gian đáp ứng.

Hầu hết các doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Hầu hết các doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Doanh nghiệp chế xuất (Export Proccessing Enterprise - EPE) là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa để xuất khẩu hoặc cung ứng các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp chế xuất có thể hoạt động bên trong khu chế xuất hoặc khu kinh tế, khu công nghiệp.

Điều chỉnh mô hình hoạt động cho Samsung sang doanh nghiệp chế xuất

Điều chỉnh mô hình hoạt động cho Samsung sang doanh nghiệp chế xuất

Mới đây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã trao Giấy chứng nhận điều chỉnh mô hình hoạt động cho Samsung HCMC CE Complex (Công ty SEHC) chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất.

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp chế xuất trong việc lưu giữ hàng hóa

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp chế xuất trong việc lưu giữ hàng hóa

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp chế xuất đề nghị được xem xét thuê kho bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ hàng hóa. Tổng cục Hải quan đã có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.