#Chính sách mới

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4/2021

Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện; Thêm một loại phí hải quan; Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế... là những chính sách mới mà các doanh nghiệp cần quan tâm lưu ý.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 người lao động không thể bỏ qua

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 người lao động không thể bỏ qua

Từ tháng 2/2021, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực liên quan tới người lao động như quy định mới như lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ có thể được hưởng thêm tiền, những trường hợp Giấy phép lao động bị thu hồi,...