#DNNVV Việt Nam

Cục XTTM và Alibaba.com hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thương mại điện tử

Cục XTTM và Alibaba.com hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thương mại điện tử

Việc chuyển sang các nền tảng kỹ thuật số để xuất khẩu không còn là một lựa chọn, mà là điều bắt buộc để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Amazon chia sẻ kinh nghiệm bán hàng đến DNNVV Việt Nam

Amazon chia sẻ kinh nghiệm bán hàng đến DNNVV Việt Nam

Năm 2020 đã đưa đến nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại dịch COVID-19 đã để lại những ảnh hưởng tới chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Trong bối cảnh đó, Amazon và những nhà bán hàng trên trang thương mại điện tử của Amazon đã luôn cố gắng để có đủ lượng hàng hóa cần thiết và giao hàng tới tận nhà khách hàng, trong khi đảm bảo rằng các khách hàng, nhân viên và các đối tác đều an toàn.